Co będzie za 30 lat – prognozy

W trakcie badań, naukowcy z różnych krajów świata zauważyli wzrost ślepoty u ludzi. Zwłaszcza intensywnie zauważono jego wzrost w przeciągu ostatnich dwóch lat. W okresie od 2015 do 2017 roku na Świecie na ślepotę cierpi o milion ludzi więcej. Według prognozy ekspertów, do 2020 roku ta liczba wzrośnie jeszcze o 2,5 miliona, a w przeciągu następnych 30 lat będzie 115 milionów ślepych. To oznacza, iż do 2050 roku ilość ludzi z pełnym lub częściowym zanikiem wzroku będzie 3 razy więcej.

Obecnie największa ilość ślepych jest w krajach Azji Południowej i Południowej Afryki. Na przestrzeni poprzednich 25 lat, naukowcy również przeprowadzili badania, w trakcie których odkryli, iż na zaburzenia wzroku różnego stopnia cierpi ponad 200 milionów ludzi. Mowa o ludziach, którzy mogą widzieć przy pomocy okularów lub linz, a do 2050 roku takich mieszkańców planety będzie 500 milionów.

Naukowcy twierdzą, iż przyczyną takiego zjawiska jest ogólne starzenie się mieszkańców Ziemi.

Do epidemii ślepoty, według nich, doprowadzi wzrost liczby ludności i zmiana jego struktury wiekowej.