Nhận định EUR/USD ngày 04/01/2018

Xét về xu hướng: Xu hướng tăng đang thể hiện ràng trong cả 2 khung thời gian H4+M30. Việc điều chỉnh bù GAP trong hôm qua đã củng cố thêm cho xu hướng tăng trở nên mạnh hơn.

Xét về cản: Như trong các nhận định cuối năm 2017, EUR đang mạnh lên so với USD khi hàng loạt các mô hình đảo chiều liên tục bị phá vỡ, thay vào đó bằng liên tục những dấu hiệu bám trụ quanh cản 1.2000. Và nay mức cản 1.2000 đã bị chinh phục và thay vào đó bằng việc bám trụ liên tục trên mức cản này. Kết hợp thêm khi nhìn vào EUR/JPY thì khuynh hướng của EUR/USD sẽ không dừng tại đây mà còn sẽ có những bước tiến xa hơn. Hiện tại cản quan trọng đang có 2 mức 1.2091 và 1.2000. Bộ phận phân tích đánh giá EUR sẽ còn tiếp tục tăng giá và mức đỉnh cũ được lập trong tháng 3 sẽ bị phá vỡ. 

Mức hỗ trợ: 1.2000 – 1.1970 – 1.1925
Mức kháng cự: 1.2091 – 1.2160 – 1.2240