Cổ phiếu Walmart – phe bán thắng thế

Tại khung D1, sau khi liên tục tăng điểm đến mức cao nhất 112.01, tại đây, cổ phiếu Walmart (WMT) đã tạo tín hiệu đảo chiều Shooting Star cùng với cây nến giảm xác nhận sự đảo chiều.

Theo góc nhìn của bộ phận phân tích chúng tôi, có khả năng trong vài ngày tới, cổ phiếu WMT sẽ có một đợt điều chỉnh về vùng hỗ trợ 103.61. Mức dừng lỗ 113.92.