Rynek nieruchomości 2018

Popyt na kredyty mieszkaniowe utrzyma się, a tempo kredytów konsumpcyjnych wzrośnie – NBP.

W najbliższej przyszłości można spodziewać się utrzymania popytu na kredyty mieszkaniowe i ich wzrostu w tempie zbliżonym do obecnego. Tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych przyspieszy i w 2018 r. mogą one wzrosnąć o ok. 10 proc. w skali rocznej – ocenia NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

Według raportu „nawet przy rosnącym tempie spłat kredytów walutowych udzielonych w poprzednich latach, oznaczać to powinno wyższe niż dotychczas przyrosty brutto nowych kredytów”.

Według oceny NBP, czynnikiem wspierającym wzrost kredytów mieszkaniowych będzie m.in. stabilizacja cen na rynku nieruchomości, co wraz ze wzrostem wynagrodzeń, niską stopą inflacji i niskimi stopami procentowymi, podniesie dostępność dla kredytów mieszkaniowych.

NBP ocenia, że kolejne kwartały mogą przynieść przyspieszenie tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych.

„Powinno temu sprzyjać przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, poprawiająca się sytuacja gospodarstw domowych i odbudowujący się optymizm konsumencki” – napisano w raporcie.

(PAP)