Polska Agencja Kosmiczna

Stworzenie Polskiej Agencji Kosmicznej zakłada poselski projekt ustawy, który przechodzi przez Sejm. Wczoraj swoje stanowisko w tym temacie przedstawiła Rada Ministrów, dostrzegając przyziemne problemy.

Nie wszyscy wiedzą, że Polska ma swój plan podboju kosmosu, zakładający m.in. budowę satelity obserwacyjnego. Polska jest też członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, a nasi rodacy mają swój wkład w istotnych misjach kosmicznych, np. polskim wkładem w łaziku Curiosity są niechłodzone detektory na podczerwień MCT.

Nasi posłowie widocznie dostrzegają ten kosmiczny potencjał i chcą utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), która będzie realizować „zadania państwa w zakresie badań przestrzeni kosmicznej”.

Poselski projekt Ustawy o utworzeniu agencji wpłynął do sejmu w grudniu 2013 roku. W kwietniu odbyło się I czytanie. Projekt skierowano do Komisji Gospodarki oraz Komisji Obrony Narodowej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.