Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại từ đầu

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.