Dow Jones giảm mạnh nhất 2 tháng, nhà giàu thế giới mất hơn 60 tỷ USD sau 1 đêm

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.