Câu chuyện giữa ông lão ăn xin mù và cô gái. Đáng suy ngẫm!

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.