Dyskusja o kryptowalutach w senacie USA w 9 punktach

  1. Urzędy regulacyjne mają obecnie zamrożenie zatrudnienia, więc budżet jest bardzo ograniczony. Jay Clayton sugeruje, że na razie, nie ma potrzeby tworzenia działu tylko w celu regulacji /egzekwowania kryptowalut. Działanie te winny zostać podjęte w ramach istniejących urzędów i komisji.
  2. SEC posiada już zespół, złożony z ekonomistów i specjalistów od technologii, który bada wpływ kryptowalut. Jak później dodano, departament ten poczynił już mierzalny postęp w zapobieganiu oszustwom i użyciu walut cyfrowych w obrocie przestępczym. SEC sugeruje, zatem, że na razie dalsze regulacje nie są konieczne.
  3. Głównym problemem są nadużycia i przestępstwa związane z ICO (Initial Coin Offering). Przewodniczący SEC i CFTC powiedzieli, że wspólnie pracują nad zapobieganiem tego typu praktykom na rynku nieregulowanego crowfundingu. Co ciekawe, przygotowano już w tym zakresie nowelizacje prawa, lecz niezwiązaną bezpośrednio z kryptowalutami.
  4. Bitcoin nie powinien być uważany za akcję, lecze za towar. Jeden z prezesów nawet odnosił się do terminu HODL i co on oznacza. Podkreślając, że jest używany przede wszystkim, jako środek tezauryzacji. Dodał nawet, iż jego 30-letnia siostrzenica posiada Bitcoiny i nie widzi w tym nic złego.
  5. Zapytani o to, czy BTC ma wartość wewnętrzną (instristic value). Jeden z prezesów powiedział, że chociaż nie może zrozumieć szczegółów, wydaje się, że istnieje nieodłączna wartość związana z podstawową technologią Bitcoin. Wartość ta nie jest tylko i wyłącznie skorelowana z popytem i ograniczoną podażą.
  6. Blockchain i kryptowaluty są ze sobą ściśle powiązane, zbyt restrykcyjne przepisy dotyczące kryptowalut mogą powstrzymać postęp techniczny na polu blockchain.
  7. Kryptowaluty to narzędzie, które może być używane na większą skalę, a nie tylko do handlu i spekulacji.
  8. Rynek kryptowalutowy jest ciągle bardzo mały (od autora: porównując do Forex czy rynku pieniężnego). Potrzebuje czasu, aby się rozwinąć – być może regulacje w ogóle nie będą potrzebne. De facto, rynek sam się reguluje przez dobre praktyki.
  9. W kwestii edukacji potencjalnych inwestorów przewodniczący twierdzą, że społeczność kryptograficzna kształci się sama i całkowicie rozumie ryzyko inwestycyjne. Biblioteki SEC i CFTC otrzymują zapytania o pozycje naukowe związane z kryptowalutami i blockchain.