Agenda 2030

Określenie „dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” obejmuje powszechny dostęp do aborcji i antykoncepcji. Powyższe określenie “zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych” i inne podobne są stosowane przez organy ONZ oraz wiele rządów krajowych i międzynarodowych agencji w odniesieniu do dostępu do aborcji i antykoncepcji, w tym do środków o poronnym działaniu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych uważa aborcję za integralną część „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”. WHO „opracowuje normy, narzędzia i wytyczne dotyczące zdrowia reprodukcyjnego i usług w ogóle, w szczególności aborcji i wspiera kraje w reformowaniu systemów opieki zdrowotnej”.

Rola WHO obejmuje: „upowszechnianie dostępu do aborcji; wspieranie państw członkowskich w dostosowaniu systemów zdrowotnych do potrzeb kobiet z niechcianymi ciążami, promowanie metodologii kontroli jakości usług aborcyjnych oraz szkolenie trenerów w zakresie poradnictwa i opieki w przypadku aborcji”.

WHO opracowała przewodnik, który ma pomóc w realizacji trzeciego celu Agendy 2030, który ma zniwelować nierówności w dostępie do usług zdrowotnych, w tym do „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” dzieci i młodzieży.

W dokumencie „Zdrowie seksualne i ciąża u nastolatek oraz choroby przenoszone drogą płciową (STI)” doradza się prowadzenie „edukacji zdrowotnej, poradnictwa i dostarczanie darmowych środków antykoncepcyjnych” nieletnim,  „przeszkolenie nauczycieli i pracowników służby zdrowia  w zakresie środków antykoncepcyjnych” itp. Nieletni w wieku od 15 lat mają mieć powszechny dostęp do aborcji. „Uświadamianie” na temat antykoncepcji i aborcji ma się odbywać w klubach dziecięcych i młodzieżowych m.in. Czerwonego Krzyża w sposób osłabiający tradycyjne przekonania religijne. Środki antykoncepcyjne mają być dostarczane bez powiadomienia rodziców i nauczyciele w szkołach mają propagować antykoncepcję oraz aborcję.