Muốn thành công, đừng chọn một tuổi trẻ an nhàn

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.