Một kỹ sư blockchain có thể nhận được mức lương là bao nhiêu?

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.