Một hệ thống giao dịch càng phức tạp càng có khả năng mắc sai lầm

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.