Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại từ đầu

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.