Giao dịch Forex nên sử dụng phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật?

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.