Giá dầu có tín hiệu đảo chiều ngắn hạn trước cuộc họp OPEC sắp diễn ra

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.