Cổ phiếu Disney tiếp tục rơi vào vùng hỗ trợ và có tín hiệu đảo chiều

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.