Bước vào tuần quan trọng nhất của kinh tế thế giới trong 2018?

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.